בניה ירוקה


בניה ירוקה היא בניה ידידותית לסביבה ולמשתמש. המונח בניה ירוקה  מתייחס לחסכון וייעול השימוש במשאבים קיימים וחדשים, ומייחס חשיבות רבה לשמירה על הבריאות ואיכות החיים של כלל המשתמשים במבנה, בהווה ובדורות הבאים.

בישראל מודעים היום ליתרונות הרבים של הבניה הירוקה לאדם ולסביבה, כשהמשוואה היא: בניה ירוקה = בניה איכותית = איכות חיים.

לבניה ירוקה היבטים של העמדה ותכנון של המבנה במרחב, המעטפת, פתחים ותגמירים, תשתיות וטכנולוגיות, כל זאת לצד מרכיבים ערכיים, חברתיים ותרבותיים.

בניה ירוקה  כוללת את שלב התכנון, כמו גם התיחסות לשלבי הביצוע והתפעול. תכנון מסוג זה נועד לייצר מרחב איכותי ויעיל יותר לאורך זמן, מרחב בעל מוכנות גבוהה יותר לשינויים עתידיים, חיצוניים ופנימיים, ומרחב שאינו משפיע לרעה על הטבע והסביבה, או בני האדם, שמשתמשים במבנה וחיים בסביבתו.

 

ליווי בניה ירוקה

התעדת המבנה כמבנה ירוק יכולה להועיל הן ליזם והן למשתמש ליזם היא נותנת יתרון שיווקי בהבטחת איכות הפרויקט, תרומה לסביבה, יתרון שיווקי ולא פחות חשוב- היבטים של נדל"ן חברתי.
למשתמש זהו מדד לאיכות הבניה של המבנה, חסכון בעלויות תפעול של הנכס (שימוש באנרגיה מופחתת וצריכת מים יעילה) ושהות במבנה בריא.

כדי לקבל תו תקן 'בנין ירוק' עפ"י ת.י.5281 – 'בניה בת קיימה (בניה ירוקה)' צוות המתכננים יכול לבחור מאפיינים שונים, בהם נדרש הבניין לעמוד כדי להגיע לניקוד כולל (חלק מהמאפיינים כולל תנאי סף שחובה לקיימם). הבניין צובר ניקוד, ולפי רמת הצבירה יקבע מספר הכוכבים הירוקים שיקבל (מ-1 עד 5). מלווה הבניה הירוקה נפגש עם האדריכל וצוות התכנון, ומסייע להשגת תכנון אינטגרטיבי ירוק לבניין. כדי לקבל תו "בנין ירוק" למבנה, אחראי מלווה הבניה הירוקה לרכז ולהגיש מסמכי התקן לבחינה של מכון הערכה עד להסמכתו בתום הבניה. מומלץ על שילוב המלווה כבר בשלבים המוקדמים של יזום המבנה אותו מיעדים להיות מבנה ירוק.